Frequently asked questions

English

1. What is Landex?


Landex is an investment platform enabling anyone to invest in plots of land.
2. How does land investing work?


Since it’s not legally possible to fractionally own land, Landex offers its users and investors the opportunity to buy loans collateralized by land. When you invest with Landex, you are buying a loan whose value mirrors the value of the land. As the price of the land increases, so does the value of your asset.
3. Why is land a great asset to invest in?


Land is a high-yield and low-risk investment. Since there is a finite amount of land, its value grows rapidly. Furthermore, Land has given reliable yearly double-digit returns over the last decade. LandEx believes the trend will continue in the future.
4. Who can invest on Landex?


Any citizen above 18 years old from a country member of the EEA can invest on Landex. UK citizens can also invest on the platform.
5. How do investors earn money?


Investors earn money thanks to land appreciation and cash yield. Land appreciation means that the price of land increases over time because it is a valuable and scarce asset. The appreciation can be seen in real-time in the app. Cash yield is a source of revenue coming directly from the land. It can be renting out the land to a farmer for example, or exploiting the resources of the land (timber). Investors receive cash yield revenue every year in February.
6. What happens after I invest?


Your investment will appear in your portfolio. You will be kept updated on everything going on with it.
7. How much can investors invest?


The minimum investment sum is €10. There is no maximum amount.
8. How does LandEx choose the land to invest in?


Landex uses the LandEx Predictive Analytics to disqualify unsuitable investments. Every asset listed on LandEx has been verified and cleared by a land investment specialist.
9. Are the investment opportunities environmentally sustainable?


LandEx has partnered with Project Spruce. Project Spruce invests helps farmers switch from traditional to regenerative farming by providing financing. We also invest in reforestation projects aiming at transforming pastureland into forestland to increase biodiversity and capture CO2 in the process. Finally, all the forest land available on the platform is FSC-certified.
10. Can I visit the plots myself?


Yes. You can find the coordinates of different plots of land in the listing view and visit them thanks to Estonia’s guaranteed right of passage.
11. Who manages the land?


Landex works with world-class land management firms that take care of the land and make sure it keeps on appreciating for you.
12. What are the risks when investing with Landex?


The first risk concerns price volatility. Fortunately, the price for land is much more stable than other asset classes. The current worldwide trends supporting land investment and LandEx’s transparent and sustainable approach make the risk for a decline in prices very little. The second risk concerns liquidity. Liquidity means the speed at which an asset can be sold or bought. Typical land sales happen within 3 to 30 days in the markets LandEx operates. The third risk is management risk. Productive agricultural properties require professional management. LandEx has partnered with the best land management firms to take care of the plots.
13. What is Auto Invest?


Auto Invest is a tool that automates your investment on a daily, weekly, or monthly basis. Investors pick the variables (land type, country, expected returns, cash income percentage) and the investment is taken care of by LandEx. It’s the best hassle-free way to invest in land and enjoy great returns!
14. What are the fees when investing on LandEx?


Investing in land, opening an account, and depositing money are free of charge. Small fees apply to currency conversion, exiting an investment, and withdrawing money. Find the fees below. Secondary market fee: 0-1% Secondary listing fee: 0-1% Final exit fee: Final exit fee is 20% of any amount that is above the 10% mark yearly return.
15. How do I exit an investment?


Exiting an investment depends on timing. Exiting at any time: sell your investment in our secondary market. After 12 months: in order to enhance liquidity, LandEx relists the listings on the platform 12 months after the primary listing. The price of the relisting is the price set by the market. Investors can choose to exit the investment at the new price, or remain invested. Final Exit. LandEx will sell the land if an external buyer offers to buy it for an above-market price and if at least 80% of investors agree to sell their shares.
16. What is the Final Exit?


The final exit happens when at least 80% of investors decide to sell their shares to an external buyer. A vote to sell is l held either when LandEx receives an above-trading price offer from a professional buyer; or when the price of an investment drops by 20% below the value of the Primary Listing during a Secondary Listing. The land will be auctioned to local landowners and professional investors to obtain the highest valuation. The time length to organize a private auction is 1-3 months. The asset will stay tradable throughout this period on the secondary market.
17. What happens with my investments if LandEx goes bankrupt?


Your assets and the assets of the company are completely separated. Even in the unlikely case that LandEx goes bankrupt, the value of your assets would remain intact. A controlled auction would be organized to sell the lands formerly offered by LandEx. The integrality of your investment would be handed back to you.

Estonian

1. Millega tegeleb LandEx?


LandEx on investeerimisplatvorm, kus igaühel on võimalus investeerida maasse.
2. Kuidas toimub maasse investeerimine?


Seaduslikult on maa segmenteerimine võimatu, seetõttu pakub LandEx kasutajatele ja investoritele võimalust osta laene, mis on tagatud maaga. LandExi platvormil investeerides ostab investor sisuliselt laenu, mille väärtus sõltub maa väärtusest. Maahinna kasvades tõuseb ka vara väärtus.
3. Miks on maa hea investeering?


Maa on kõrge tootlusega ja madala riskiga investeering. Globaalselt kasvab elanikkond, suureneb vajaduse uute ressursside järele kogu maailmas. Seetõttu ka maa hind kasvab ja nagu me teame, on maad vaid teatud hulk. Võib öelda, et maa on andnud viimase kümnendi jooksul usaldusväärset ajaloolist tootlust (16%). LandEx usub, et see trend jätkub ka tulevikus.
4. Kes saavad investeerida maasse?


Investeerida LandExis saab iga üle 18-aastane kodanik Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA-s). Ühtlasi saavad investeerida Suurbritannia kodanikud.
5. Kuidas ma raha teenin?


Investorid teenivad raha tänu maahinna kasvule ning rahavoole. Maa kallinemine tähendab seda, et maa hind kasvab aja jooksul, kuna see on väärtuslik piiratud hulgaga varaklass. Kallinemist on võimalik jälgida meie rakenduses reaalajas. Rahavoog on tulu, mis tekib maatükist. Näiteks saades renditulu, rentides põllumaad põllumeestele. Investoritele makstakse tulust saadud rahavood välja iga aasta veebruarikuus.
6. Mis juhtub peale investeerimist?


Investeering on nähtav ja jälgitav investori portfellivaatest. Hoiame investorit kursis kõigi investeeringuga seotud uuenduste ja muu infoga.
7. Kui palju raha saavad investorid investeerida?


Miinimum investeeringusumma on 10 eurot ja maksimumsummat ei ole.
8. Kuidas LandEx sobivaid maid valib?


LandEx kasutab unikaalset analüüsimudelit, et valida välja õiglaselt hinnastatud maad, pannes kõrvale ebasobivad investeeringud. Iga ülespandud maa LandExis on eelnevalt kinnitatud ja ülekontrollitud maainvesteeringu spetsialisti poolt.
9. Kui keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik on maainvesteering?


Meil on partnerlus firmaga Project Spruce, mis tegeleb maapõhiste süsinikuprojektide arendamisega. Nende kaudu pakume platvormil olevatele maadele regeneratiivse põllumajanduse toetuseid, aidates põllumeestel liikuda tavalisest põllupidamisest loodust säästvatele meetoditele. Me oleme ka uurimas võimalust teha taasmetsastamisprojekte, kus kasutusest välja või madala väärtusega karjamaa muudetakse metsaks, sidudes läbi selle CO2-te. Kõik metsad platvormil saavad olema FSC sertifitseeritud.
10. Kas ma võin minna maad ise vaatama ?


Jah! Maainvesteeringu kirjeldusest leiab sellele maale vastavad koordinaadid, mille abil saab maatüki üles leida.
11. Kes tegeleb maahooldusega?


Investor ei pea muretsema maahoolduse eest. LandEx töötab maailmatasemel maahaldusettevõtetega, kes hoolitsevad maa eest, aidates samal ajal kaasa selle hinnakasvule.
12. Kas investeeringuga kaasneb riske?


Hinnarisk - maa on madala volatiilsusega varaklass. Mitmed megatrendid toetavad maa hinna kasvu ja kui lisada sellele LandExi lihtsasti kasutatav, riske hajutav, läbipaistev ja jätkusuutlik platvorm, siis on hinnalangus madala tõenäosusega võimalus. Maa on teistest varaklassidest märksa stabiilsem. Likviidsusrisk - maa likviidsus, eriti väikeste maakinnistute puhul, on parem kui inimesed arvavad. Likviidsus tähendab seda, kui kiiresti on vara võimalik ära müüa või osta. Turgudel, kus me aktiivsed oleme, toimuvad müügid tavaliselt 3-30 päevaga. Haldusrisk - tootlikud põllumajandusmaad vajavad professionaalset majandamist. Meil on võimalik saada parimad maahaldusfirmad enda maade haldajateks, mis ei ole võimalik ühelgi väikemaaomanikul.
13. Mis on Auto Invest?


Auto Invest on vahend, mis automatiseerib investeeringu sinu eest, tehes seda kas kord päevas, nädalas või kuus. Kasutaja valib tunnused, mis ühel investeeringul olema peavad (maatüüp, riik, eeldatav kogutootlus, rahavoo protsent, jne.), millele vastavalt investeeringud tehakse. See on lihtsaim ja parim viis maasse investeerimiseks, nautides head tootlust!
14. Millised on investeerimise tasud?


Maainvesteeringute ostmine LandExi platvormil on tasuta. Samuti ei ole tasusid konto avamisel ega raha kontole kandmisel. Investeeringute müümisel, rahakursi konverteerimisel ja raha LandExist välja võtmisel on madalad tasud. · Järelturu tasu - 0.5%, hoides seda võimalikult madalal, et suurendada järelturu likviidsust. · Teistkordse pakkumise tasu - 1% väljudes, investeeringut hoides võtame väikese tasu, mis katab maamaksu ja väiksed maahooldustööd, kui neid teha vaja on. · Lõpliku väljumise tasu - LandExi jaoks on oluline olla investori poolel. Kui maa müüakse läbi lõpliku väljumise väljaspoole platvormi, teenib LandEx 20% kogu summalt, mis ületab 10% aastase tootluse. Teisisõnu, LandEx teenib vaid siis kui investor teenib.
15. Kuidas ma investeeringust väljun?


Investeeringust saab väljuda kolmel viisil, väljumine sõltub ajastusest: 1. Investeeringust on võimalik igal ajal väljuda, kui müüa oma investeering järelturul. 2. Peale 12 kuud: Et suurendada likviidsust, listitakse see sama maa uuesti 12 kuu pärast, uuesti lisatud investeeringu hind on määratud turuhinna baasil. Investor võib investeeringusse sisse jääda või väljuda, olenevalt enda tahtest. 3. Lõplik väljumine. Maa müüakse turuhinnast kõrgemalt väljaspool platvormi ostjatele. See toimub kui 80%+ investoritest nõustub oma osalust müüma.
16. Mis on lõplik väljumine?


Lõplik väljumine tähendab seda, et maa müüakse väljaspoole platvormi. See toimub kui 80%+ investoritest on nõus osakuid müüma. Lõpliku väljumise hääletus toimub kahes situatsioonis: 1. Kui väljaspoolt platvormi tuleb hinnapakkumine, mis on vähemalt 50% üle praeguse järelturu hinna. 2. Kui teistkordne pakkumine (Secondary Listing) on 20% alla Esmakordse pakkumise hinda. Kui investorid on müügiga nõus, siis toimub kontrollitud oksjon, mis maksimeerib müüdavat hinda, kus teie investeeringud müüakse kõrgeimale pakkujale. Me anname selleks kuni 3 kuud, olenevalt müüdavast maast. Kogu selle perioodi jääb vara järelturul kaubeldavaks.
17. Mis mu investeeringuga juhtub, kui LandEx pankrotti läheb?


Investori investeeringud ja firma varad on täielikult eraldatud. LandExi ärimudel on väga riskivaba, aga kui LandExiga peaks midagi juhtuma, siis võtab teie varade haldamise üle maahaldusfirma, kes neid varasid niigi haldab. Toimub kontrollitud oksjon, mis maksimeerib müüdavat hinda, kus teie investeeringud müüakse kõrgeimale pakkujale

German

1. Was ist LandEx?


LandEx ist eine Investmentplattform mit der es für jeden möglich ist in Land zu anzulegen.
2. Wie funktioniert das Investieren in Land?


Da es rechtlich nicht möglich ist Anteile an einem Grundstück zu besitzen, bietet LandEx seinen Benutzern und Investoren die Möglichkeit Anleihen zu erwerben, die durch Ländereien gedeckt sind. Wenn Sie also mit LandEx investieren, dann kaufen Sie eine Anleihe deren Wert den des Grundstücks widerspiegelt. Mit dem Wertzuwachs des Grundstücks steigt auch der Wert Ihrer Anlage.
3. Warum ist Land eine großartige Anlagemöglichkeit?


Investments in Grund und Boden haben hohen Ertrag und geringe Risiken. Da Land eine endliche Ressource darstellt, steigt sein Wert stetig. Tatsächlich warf Land über die letzten zehn Jahre gesehen jährlich eine zweistellige Rendite ab. Unserer Einschätzung nach wird sich dieser Trend auch zukünftig fortsetzen.
4. Wer kann auf LandEx anlegen?


Jeder EU-Bürger über 18 Jahren kann bei LandEx anlegen, ebenso wie Staatsbürger des Vereinigten Königreichs (Großbritannien).
5. Wie verdienen Anleger Geld?


Anleger verdienen Geld durch den Wertzuwachs von Grundstücken und durch direkte Erträge. Wertzuwachs bedeutet dass sich der Verkaufswert eines Grundstücks im Laufe der Zeit erhöht, denn Land ist eine wertvolle und knappe Ressource. Mit unserer App können Sie den Wertzuwachs jederzeit nachverfolgen. Bei den Erträgen handelt es sich um Einnahmen die unmittelbar aus einem Grundstück erzielt werden, wie zum Beispiel durch Verpachtung als landwirtschaftliche Nutzfläche. Anleger erhalten direkte Erträge jedes Jahr im Februar.
6. Was passiert nach meiner Investition?


Ihr Investment erscheint in Ihren Portfolio. Als Anleger werde Sie über alle Vorgänge auf dem Laufenden gehalten.
7. Wie viel können Anleger investieren?


Eine Anlage beträgt mindestens 10€ und ist nach oben unbegrenzt.
8. Nach welchen Kriterien wählt LandEx Investitionsmöglichkeiten?


Wir verwenden LandEx vorhersagende Analyse um ungeeignete Objekte auszuschließen. Nur Angebote die die Prüfung durch einen Spezialisten für Landinvestments bestehen werden auf der LandEx-Plattform veröffentlicht.
9. Wie nachhaltig und umweltbewusst sind die Investitionsmöglichkeiten?


Wir haben eine Partnerschaft mit Project Spruce, eine CO²-Projektentwicklungsfirma für Land. Project Spruce bietet Landwirten finanzielle Unterstützung beim Wechsel von konventioneller zu regenerativer Landwirtschaft. Zudem finanzieren wir auch Aufforstungsprojekte, die durch die Umwandlung von Weideflächen in Forst die Biodiversität erhöhen und CO² einfangen. Aller Forst auf unserer Plattform ist FSC-zertifiziert.
10. Kann ich ein bestimmtes Grundstück selbst besichtigen?


Ja, Sie finden die Koordinaten der Grundstücke auf deren Detailansicht und können sie besuchen.
11. Wer kümmert sich um mein Land?Wie hoch sind die Gebühren?


LandEx arbeitet zusammen mit hervorragenden Grundverwaltungsfirmen, die sich um das Land kümmern damit es für Sie Ertrag abwirft.
12. Welche Risiken gibt es beim Investieren mit LandEx?


Einerseits besteht das Risiko von Preisschwankungen. Allerdings ist Land glücklicherweise sehr viel preisstabiler als andere Anlagearten. Die aktuellen Trends weltweit bei Grundstückspreisen und LandEx’ transparenter und nachhaltiger Ansatz sprechen für ein minimales Risiko des Preisverfalls. Andererseits besteht ein Risiko durch geringe Liquidierbarkeit. Liquidierbarkeit bedeutet, wie schnell ein Objekt erworben oder verkauft werden kann. Gewöhnlicherweise erfolgen Grundstücksverkäufe in den Märkten in denen LandEx tätig ist innerhalb von 3 bis 30 Tagen. Ein weiteres Risiko sind Fehler bei der Verwaltung des Lands. Landwirtschaftliche Nutzflächen brauchen professionelle Bewirtschaftung. LandEx arbeitet mit den besten Landverwaltungsfirmen zusammen, die sich um die Grundstücke kümmern.
13. Was ist Auto Invest?


Auto Invest ist ein Werkzeug, das Ihre Investments auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis automatisiert. Als Anleger wählen Sie Parameter (Grundstücksart, geographische Lage, voraussichtlicher Ertrag, prozentualer Direktertrag) und LandEx kümmert sich um die Anlage. Es ist die beste und einfachste Art in Land zu investieren und dabei großartige Erträge zu erzielen!
14. Welche Gebühren gibt es bei LandEx?


Das Anlegen in Land, die Kontoeröffnung und die Geldeinzahlung sind kostenlos. Es fallen geringe Gebühren für Währungskonvertierung, den Ausstieg aus einer Anlage und die Auszahlung von Geld an. Die Gebühren betragen wie folgt: Sekundärmarktgebuehren: 0-1% Anzeigegebühr auf dem Sekundärmarkt: 0-1% Final-Exit-Gebühr: 20% auf Beträge oberhalb eines Jahresertrags von 10%.
15. Wie steige ich aus einer Anlage aus?


Das hängt vom Zeitpunkt Ihres Ausstiegs ab. Jederzeit: Sie können Ihre Anlage jederzeit auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Nach 12 Monaten: Um die Liquidität zu erhöhen veröffentlichen wir Angebote auf unserer Plattform erneut innerhalb von 12 Monaten nach dem Erstangebot. Dabei ist der neue Preis marktabhängig. Bestehende Investoren haben dann die Wahl ihre Anteile zu diesem Preis zu verkaufen oder Ihren Anteil zu halten. Final Exit: Das Objekt wird an einen außenstehenden Käufer zu einem Preis über Marktwert verkauft. Das passiert nur wenn mindestens 80% der Anteilseigner eines Grundstücks zustimmen.
16. Was ist Final Exit?


“Final Exit” wir dann durchgeführt, wenn mindestens 80% der Anteilseigner eines Grundstücks damit einverstanden sind, ihre Anteile an einen außenstehenden Käufer zu veräußern. Die Abstimmung erfolgt wenn LandEx ein Angebot von einem professionellen Landinvestor erhält, das über dem aktuellen Marktpreis liegt, oder wenn der Preis auf den Sekundärmarkt um 20% unter den Werts des Angebots auf dem Primärmarkt fällt. Das Grundstück wird dann an örtliche Grundstückseigentümer und professionelle Anleger versteigert um einen höchstmöglichen Verkaufspreis zu erzielen. Die Dauer für diese Privatauktion beträgt 1-3 Monate. Innerhalb dieses Zeitraums kann das Objekt weiterhin auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden.
17. Was passiert mit meiner Anlage wenn LandEx in Insolvenz gerät?


Ihre Anlagen und das Kapital unserer Firma sind komplett getrennt. Auch im unwahrscheinlichen Fall dass LandEx in Insolvenz geht, bliebe der Wert Ihrer Anlage erhalten. Es würde eine regulierte Versteigerung veranstaltet, in der die zuvor von LandEx angebotenen Grundstücke verkauft werden. Sie erhielten dann den Gesamtwert Ihres Investments zurück.