top of page

Veebisaidi kasutustingimused

 

Versioon 1.0

Veebisait landex.ai, mis asub aadressil https://www.landex.ai/, on autoriõigusega kaitstud teos, mis kuulub Land Exchange OÜ -le. Teatud saidi funktsioonidele võivad kehtida täiendavad juhised, tingimused või reeglid, mis avaldatakse saidil seoses selliste funktsioonidega.

Kõik sellised lisatingimused, juhised ja reeglid lisatakse viitena nendesse tingimustesse.

Need kasutustingimused kirjeldasid juriidiliselt siduvaid tingimusi, mis jälgivad teie saidi kasutamist. SAIDILE SISSELOGINUD NÕUETELEN NENDE TINGIMUSTEGA NÕUETELE ja kinnitate, et teil on volitused ja võimekus neid tingimusi sõlmida. Saidile pääsemiseks peaks olema vähemalt 18 aastat vana. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge logige saidile sisse ja/või kasutage seda.

 

Need tingimused nõuavad vaidluste lahendamiseks individuaalset vahekohtumenetluse punkti 10.2 kasutamist ning piiravad ka vaidluste korral teile kättesaadavate abinõude kasutamist. Need kasutustingimused on loodud abiga  Kasutustingimuste generaator .

 

Juurdepääs saidile

 

Vastavalt käesolevatele tingimustele.  Ettevõte annab teile mitteülekantava, mitteeksklusiivse, tühistatava piiratud litsentsi saidile juurdepääsuks ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.

Teatud piirangud. Käesolevates tingimustes teile kinnitatud õiguste suhtes kehtivad järgmised piirangud: (a) te ei tohi Saiti müüa, rentida, rentida, üle anda, loovutada, levitada, hostida ega muul viisil äriliselt kasutada; (b) te ei tohi muuta, teha tuletisi, lahti võtta, pöördkompileerida ega pöördprojekteerida ühtegi saidi osa; (c) te ei pääse saidile sarnase või konkurentsivõimelise veebisaidi loomiseks; ja (d) välja arvatud juhul, kui siin on selgesõnaliselt öeldud, ei tohi ühtegi saidi osa kopeerida, reprodutseerida, levitada, uuesti avaldada, alla laadida, kuvada, postitada ega edastada mis tahes kujul või mis tahes viisil, kui pole teisiti märgitud, mis tahes tulevast väljalaset, värskendust või muud tingimused saidi funktsionaalsusele alluvad käesolevatele tingimustele.  Kõik saidi autoriõiguse ja muud omandiõigusega seotud teated tuleb säilitada kõikidel nende koopiatel.

 

Ettevõte jätab endale õiguse saidi muutmiseks, peatamiseks või lõpetamiseks teie ette teatamata.  Kinnitasite, et ettevõte ei vastuta teie ega kolmanda osapoole ees saidi või selle osa muutmise, katkestamise või lõpetamise eest.

 

Ei mingit tuge ega hooldust. Nõustute, et Ettevõttel ei ole kohustust pakkuda Teile seoses saidiga tuge.

 

Välja arvatud teie pakutav kasutajasisu, olete teadlik, et kõik saidi ja selle sisu intellektuaalomandi õigused, sealhulgas autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja ärisaladused, kuuluvad ettevõttele või ettevõtte tarnijatele. Pange tähele, et need tingimused ja juurdepääs saidile ei anna teile mingeid õigusi, omandit ega huvi intellektuaalomandi õiguste vastu ega nende vastu, välja arvatud punktis 2.1. Ettevõte ja selle tarnijad jätavad endale kõik õigused, mida käesolevates tingimustes ei anta.

Kolmanda osapoole lingid ja reklaamid; Teised kasutajad

 

Kolmanda osapoole lingid ja reklaamid. Sait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele ning/või kuvada reklaame kolmandatele osapooltele.  Sellised kolmandate osapoolte lingid ja reklaamid ei ole ettevõtte kontrolli all ning ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte linkide ja reklaamide eest.  Ettevõte pakub nendele kolmandate osapoolte linkidele ja reklaamidele juurdepääsu ainult teie mugavuse huvides ning ei vaata, kinnita, jälgi, kinnita, garanteeri ega esita kolmandate osapoolte linkide ja reklaamide kohta mingeid avaldusi.  Kasutate kõiki kolmandate osapoolte linke ja reklaame omal vastutusel ning peaksite seda tehes olema piisavalt ettevaatlik ja kaalutletud. Kui klõpsate mõnel kolmanda osapoole lingil ja reklaamil, kehtivad kehtivad kolmanda osapoole tingimused ja eeskirjad, sealhulgas kolmanda osapoole privaatsus ja andmete kogumise tavad.

 

Teised kasutajad. Iga saidi kasutaja vastutab ainuisikuliselt kogu oma kasutajasisu eest.  Kuna me ei kontrolli kasutajasisu, tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta teie või teiste pakutava kasutajasisu eest.  Nõustute, et ettevõte ei vastuta sellise suhtluse tagajärjel tekkinud kahjude või kahjude eest.  Kui teie ja mõne saidi kasutaja vahel tekib vaidlus, ei ole meil kohustust sellesse sekkuda.

Käesolevaga vabastate ettevõtte ja meie ohvitserid, töötajad, agendid, õigusjärglased ja ülesanded ning loovutate need igaveseks ning loobute ja loobute sellest igast mineviku, praegusest ja tulevasest vaidlusest, nõudest, vaidlusest, nõudmisest, õigusest, kohustusest, vastutusest, igasugune tegevus ja tegevuse põhjus, mis on tekkinud või tekkinud otseselt või kaudselt saidilt või mis on otseselt või kaudselt seotud saidiga. Kui olete California elanik, loobute sellega seoses California tsiviilseadustiku jaotisest 1542 seoses eelnevaga, milles öeldakse: "üldine vabastamine ei laiene nõuetele, mille kohta võlausaldaja ei tea ega kahtlusta, et see on tema kasuks vabastamise täideviimise aeg, mis pidi olema teadlikult mõjutanud tema arveldamist võlgnikuga. "

Vastutusest loobumine

 

Saiti pakutakse põhimõttel "nagu on" ja "nii palju kui võimalik" ning ettevõte ja meie tarnijad ütlevad sõnaselgelt lahti igasugustest mis tahes garantiidest ja tingimustest, olgu need siis otsesed, kaudsed või seadusest tulenevad, kaasa arvatud kõik garantiid või müügitingimused , sobivus konkreetseks otstarbeks, tiitel, vaikne nauding, täpsus või rikkumine.  Meie ja meie tarnijad ei garanteeri, et sait vastab teie nõuetele, on kättesaadav katkematult, õigeaegselt, turvaliselt või veatult või on täpne, usaldusväärne, viiruste ja muu kahjuliku koodita, täielik, seaduslik või ohutu.  Kui kehtivad seadused nõuavad saidile mingeid garantiisid, on kõik sellised garantiid piiratud üheksakümne (90) päevaga alates esmakordsest kasutamisest.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudsete garantiide välistamist, seega ei pruugi ülaltoodud välistamine teie puhul kehtida.  Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudse garantii kehtivusaega piirata, seega ei pruugi ülaltoodud piirang teile kehtida.

Kontaktinfo

 

Aadress: Mustamäe tee 5, 10616, Tallinn, Harjumaa

 

Emailiaadress: info@landex.ai

bottom of page