top of page

Jätkusuutlikkus

Me anname kõigile võimaluse investeerida jätkusuutlikusse metsa- ja põllumaasse. Investeeringute kaudu toetame me orgaanilist põllumajandust, looduslikku mitmekesisust ülalhoidvaid looduskaitsealasid ning häid metsanduse praktikaid.

Orgaaniline põllumajandus

Terviklik tootmishalduse süsteem, mis edendab ja täiustab agroökosüsteemi. Süsteem paneb rõhku külvikorra rotatsioonile ja keemilise väetise kasutamise vähendamisele.

Orgaaniline põllumajandus on süsinikusõbralikum kui traditsiooniline põllumajandus.

Image by Jan Huber
Image by Markus Spiske

Jätkusuutlik metsandus

Vähemalt 10% meie maadest on looduskaitse all olevad alad. LandExis järgitakse maahaldusel kohaliku metsahalduse reegleid ja tavasid, mis on samaväärsed PEFC jätkusuutliku metsanduse reeglitega.

Investeeri LandExisse - aita võidelda kliimakriisi vastu

Partnerlus ettevõttega Project Spruce, mis on Eesti esimene süsinikuprojekte arendav ettevõte.

Image by Noah Buscher

Metsa uuendamine

Metsa uuendamise projektid on partnerluses Project Spruce-ga, kus me eraldame süsinikku, muutes madala väärtusega karjamaad metsamaadeks.

Regenereeruv põllumajandus

Me aitame oma põllumeestel võtta kasutusele Agreena regenereeruva põllumajanduse metoodikat.

Image by Zoe Schaeffer
Image by Markus Spiske

Parandatud metsahaldamine

Me otsime võimalusi, kuidas käivitada parandatud metsahalduse projekte. Näiteks lükates edasi metsa raiejärke.

bottom of page